Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně z MŠ > РЕЄСТРАЦІЯ В САДОК ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ 6.6.2022

РЕЄСТРАЦІЯ В САДОК ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ 6.6.2022РЕЄСТРАЦІЯ В САДОК ДЛЯ
УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ 6.6.2022

ZÁPIS PRO UKRAJINSKÉ DĚTI
Uskuteční se dne 6. 6. 2022 v ředitelně mateřské školy
v době od 14 - 16.00 hod.
Hlásit se mohou děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana
v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo děti, kterým bylo uděleno vízum k
pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu. Tato skutečnost se prokazuje
vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
ZÁPIS DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2016 - 31. 8. 2019.
V den zápisu je třeba doručit žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a
potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci
(neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2022
věku 5 let), na základě této žádosti bude vydáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
dítěte. Nutno vyplnit zákonným zástupcem dítěte.
Spolu s žádostí předložíte k nahlédnutí Doklad totožnosti dítěte a totožnosti
zákonného zástupce a Doložení místa pobytu dítěte.


MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ ZCELA NAPLNĚNOU KAPACITU, ZÁPIS BUDE SLOUŽIT
POUZE JAKO INFORMACE ZÁJMU O PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A SITUACE
BUDE DÁLE ŘEŠENA VE SPOLUPRÁCI SE ZŘIZOVATELEM. PŘEDNOSTNĚ
BUDEME ŘEŠIT DĚTI S POVINNOSTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A MÍSTEM
POBYTU V ČEPERCE.

 

Ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Potvrzení lékaře

Vyjádření dětského lékaře